Kategorie

Dostawa

...ZAPŁAĆ przelewem - powyżej 50pln Wysyłka GRATIS.
Dostawa

- reklamacja paska

Reklamacje

1. 
Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu Internetowego Usługobiorca może składać na przykład:  

2. pisemnie na adres: Paskionline ul. Balkonowa 1/138, 03-329 Warszawa,; 

3. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: pomoc@paskionline.pl; 

Bądź bezpośrednio na adres dystrybutora bądź producenta co zdecydowanie skróci czas reklamacji.  
- paski Hirsch - Hirsch Bransolety Polska, skr. pocztowa. nr 61, 41-250 Czeladź. 
- paski Morellato - Euro PoljotIgańska 24, 04-087 Warszawa. 
- paski Timex - Timex Polska, al. Jerozolimskie 172, 02-486 Warszawa. 
- paski Di-Modell - Firma Roberta, Więckowskiego 6, 50-431 Wrocław. 
  Sugerujemy alby Klient chcąc złożyć reklamację proszony jest o kontakt pomoc@paskionline.pl  +48 690 065 065* gdzie uzyska wszelkie niezbędne informacje na temat postępowania reklamacyjnego. Postępowanie reklamacyjne przebiega różnie w zależności od producenta, dlatego klient reklamując konkretny towar dostanie informację o sposobie reklamowania danego produktu. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia towaru z winy użytkownika, wszelkie koszty pokrywa Klient. 

4. Zaleca się podanie przez Usługobiorcę w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania Usługobiorcy; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji. 

5. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.  

Znajdziesz nas na:
img img
img img
Newsletter

Skontaktuj się z nami
PaskiOnline.pl
Biuro wysyłkowe
H.Sawickiej 4 lok 47
99-320 Żychlin
+32 466 284 061
+48 690 065 065
pomoc@paskionline.pl
Projekt i wykonanie: Maxsote.pl, oprogramowanie: SOTE
Użytkownicy online: 2