Kategorie

Dostawa

...ZAPŁAĆ przelewem - powyżej 50pln Wysyłka GRATIS.
Dostawa

- prawo odstąpienia od umowy.

Klient ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyny poprzez złożenie oświadczenia w formie pisemnej (np. listem, mailem pomoc@paskionline.pl ). Dla zachowania terminu odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed upływem terminu. Powyższy termin rozpoczyna bieg z chwilą otrzymania towaru przez odbiorcę (w przypadku powtarzających się dostaw podobnych towarów nie wcześniej, niż po otrzymaniu pierwszej dostawy częściowej). 

Paskionline Blazej Kruszynski
Balkonowa 1/138
03-329 Warszawa 
pomoc@paskionline.pl
Ja .................. niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy zakupu ...................
Data zakupu to:...................
Imię i Nazwisko: .............. ................
Numer zamówienia: .........................
Numer rachunku na jaki należy zwrócić należność .................................Oświadczenie o odstąpieniu należy wysłać na adres:

Paskionline Błażej Kruszyński
Balkonowa 1/138
03-329 Warszawa
pomoc@paskionline.pl 

Skutki odstąpienia od umowy:

W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy obydwie strony niezwłocznie dokonują zwrotu już otrzymanych świadczeń nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Koszt zwrotnego dostarczenia towaru pokrywa Nabywca. Strony powinny zwrócić świadczenia w stanie niezmienionym. W razie braku możliwości zwrotu przez Klienta otrzymanego towaru w stanie niezmienionym, lub w razie zwrotu towaru w stanie odbiegającym od wyżej wskazanego stanu, w szczególności w stanie pogorszonym PaskiOnline Błażej Kruszyński przysługuje prawo do odmowy przyjęcia zwrotu.

Informacja dodatkowa:

Prawo do odstąpienia od umowy przez Klienta jest wyłączone w przypadku umów zawieranych na odległość.
Gdy przedmiotem jest dostawa towarów (usług) wykraczających poza standardową ofertę sklepu, przygotowanych na specjalne zamówienie Klienta pasek nie może zostać zwrócony.

Znajdziesz nas na:
img img
img img
Newsletter

Skontaktuj się z nami
PaskiOnline.pl
Biuro wysyłkowe
H.Sawickiej 4 lok 47
99-320 Żychlin
+32 466 284 061
+48 690 065 065
pomoc@paskionline.pl
Projekt i wykonanie: Maxsote.pl, oprogramowanie: SOTE
Użytkownicy online: 17